Kontakt

Katrinelunds Båtklubbs styrelse består av nedanstånde funktioner.

Du kan kontakta personerna i styrelsen via telefon i förekommande fall, eller via mail genom att klicka på namnet.


Styrelse för verksamhetsåret 2023

Funktion

Namn

Telefon

Ordförande

073 - 327 22 73

Vice ordförande

070 - 105 28 02

Kassör

070 - 579 79 79

Sekreterare

070 - 778 10 59

Webmaster

070 - 533 65 38

Hamnkapten

070 - 186 50 61 (Johnny)

070 - 966 00 86 (Anders)

Klubbmästare

070 - 536 55 19