Vad vi vill ha av digVi är en medlemsklubb, med låga avgifter, vi är INTE en marina...


Klubbtanken bärs av sina medlemmar och deras arbete, vi har ingen budget att köpa in allt med, vilket återspeglas i våra låga avgifter.


Vi skiljer på fullvärdiga medlemmar, säsongsmedlemmar och passiva/stödjande medlemmar.


För fullvärdigt medlemskap gäller:


Därför har du som har något att erbjuda oss, i form av kunskap eller förmåga, större chans att bli medlem, än du som enbart vill ha "en billig båtplats". Det är viktigt att du talar om för oss vad du kan/vill bidra med som medlem i din intresseanmälan.


Exempel: Juridik, dykare, svetsare, snickare, målare, elektriker, motor/drevservice...


Du anmäler dig till Lidingö stads båtkö, varifrån vi tar ALLA våra nya medlemmar och väljer ut de som passar bäst in i vår klubbgemenskap. Mer info finns på Lidingö båtförbunds hemsida.


Därefter anmäler du ditt intresse för medlemskap, med vad för båt du har, längd, bredd och vikt.  Vi har begränsningen 10m X 3,2m och 6 ton. Det du tror dig kunna bidra med som klubbmedlem beskriver du samtidigt. Observera att du MÅSTE stå i Lidingö stads båtkö, för att ha en chans att bli antagen hos oss. Vi tar i snitt in en eller två nya medlemmar per år. Så väntetiden i Lidingö stads båtkö kan bli några år...


Du blir provmedlem under ett år och därefter om vi trivs med varandra, fullvärdig medlem.


Som säsongsmedlem   har du ingen arbetsplikt och ingen inträdesavgift, men betalar i stället en  högre platsavgift.  Säsongsmedlem blir du säsong för säsong och i mån av plats. Fullvärdig medlem har alltid företräde till plats.


Som passiv/stödjande medlem har du ingen arbetsplikt, ingen inträdesavgift och ingen båtplats.  Det är ingen bakväg till att bli fullvärdig medlem. Mest för familj till en  redan fullvärdig medlem.